Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Evetofte

Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Evetofte

Godkendt på bestyrelsesmøde 25. september 2018

Vores webstedsadresse er: https://evetofte.net.

Som følge af ny persondatalov 2018 oplyser Foreningen hermed hvilke oplysninger Foreningen indsamler, opbevarer, modtager og videregiver til øvrige instanser.

Foreningen modtager følgende oplysninger om medlemmerne fra Halsnæs kommune:

 • Navn
 • Folkeregister adresse
 • Adresse i Foreningens område
 • Ikke betalt kontingent til Foreningen

 

Foreningen modtager følgende oplysninger om medlemmerne fra ejendomsmægler/handler som forestår handel af ejendomme i Foreningens område:

 • Navn
 • Folkeregister adresse
 • Adresse i Foreningens område
 • Overtagelsesdag af ejendommen
 • Telefonnummer
 • Mail-adresse

Foreningen videresender følgende oplysninger til ejendomsmægler/handler og/eller advokat der medvirker til handel med ejendomme i foreningens område

 • Skyldigt beløb til Foreningen
 • Adresse i Foreningens område

Foreningen videresender følgende oplysninger til Foreningens advokat-forbindelse, i tilfælde af ikke betalt tilgodehavende til foreningen:

 • Navn
 • Folkeregister adresse
 • Adresse i Foreningens område
 • Mail-adresse
 • Skyldigt beløb til Foreningen

 

Alle modtagne oplysninger anvendes til kommunikation med Foreningens medlemmer, eks. Indkaldelse til Generalforsamling, referater fra Generalforsamling, orientering om sociale arrangementer o.l. i Foreningens område.

Oplysninger anvendes ligeledes til kommunikation med Foreningens medlemmer som er i restance med kontingentbetaling, samt øvrig kommunikation fra Foreningen til medlemmet/medlemmerne.

Oplysninger der vedrører Foreningens regnskab opbevares i 5 år, hvorefter disse slettes.

Øvrige oplysninger opbevares i max. 2 år før de slettes.

I henhold til lovgivning om persondatalovgivningen har medlemmer nogle generelle rettigheder. Hvis de ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal  kassereren i grundejerforeningen kontaktes. Der kan læses mere om rettigheder, ligesom der kan klages over ovennævnte registrering til Datatilsynet som fører tilsyn med overholdelse af persondataloven. Datatilsynet har følgende netadresse: www.datatilsynet.dk.

Mail og  kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

 

Opdateret 07.10.2018