Evetofte – fra mark til sommerhusområde

I 1967 blev der fra de omkringliggende gårde; Langekærgård, Bakkelygård, Kildebakkegård og Fredlygård, udstykket 460 sommerhusgrunde. De fleste af grundene blev udstykket i størrelser på mellem 1200 og 1300 kvadratmeter, men enkelte grunde er op til 2200 kvadratmeter store.

Grundene ligger i et kuperet terræn. I 1967 blev de grunde der ligger højest placeret handlet op til ca. 40.000 kr., og de der lå i de laveste områder blev handlet for ca. 12.000 pr. parcel. Især var skovgrundene dyre.

Op gennem 1960 ‘erne var der kommet velstand til mange almindelige familier, som boede i byerne. Mange boede i lejligheder, hvor det var småt med lys og luft og grønne områder. Ønsket om fri natur og frisk luft kunne pludselig indfries for et beløb, som mange kunne betale, og derfor blev grundene solgt inden for få år.

Mange af grundene blev i starten bebygget små huse på mellem 6 – 10 kvadratmeter, hvori der blev opbevaret redskaber og indrettet små sovepladser og køkkener. Trivslen var stor. Man kunne vågne til fuglesang, og lærken slog sine triller lige over hovedet på een.

Derefter fulgte en årrække, hvor næsten hele området blev udbygget, nu med sommerhuse på 40 – 80 kvadratmeter, nogle større. De små huse, som var i starten, blev lavet om til udhuse, og der blev sat et stort sommerhus på grunden.

I vinteren 1968 blev der afholdt en stiftende generalforsamling i Studenterforeningens lokaler i København. Foreningen fik navnet “Grundejerforeningen Evetofte”, og der blev udarbejdet et sæt vedtægter. Der blev valgt en bestyrelse, som fik til opgave at varetage foreningens interesser, som de var nedfældet i vedtægterne. Der har gennem årene været stabile bestyrelser, og flere bestyrelsesmedlemmer har arbejdet i foreningen i mange år og derved været grundlaget for stabilitet.

Området var i starten kun anlagt med grusveje, og der var ikke kloakeret. Inden for en kort årrække var disse faciliteter etableret. Området var i de første år opbygget med 3 fællesarealer, men 2 områder er senere blevet frasolgt, således at der nu kun er et stort fællesområde ved Poul Reumertsvej/Olga Svendsensvej.

Området er i dag fuldt udbygget, med kun ganske få tomme grunde. Området er også blevet udvidet i beboelsesmæsig forstand, idet der på mange af parcellerne er givet tilladelse til helårsbeboelse – jfr. gældende regler.

Området er siden 1996 reguleret af en “Lokalplan for et sommerhusområde i Evetofte”, udarbejdet af Halsnæs Kommune. Heri betydes det, at området fortsat skal have status som et rekreativt natur- og sommerhusområde.