Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemstedskommune, normalt på Melby Skole. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i perioden april-maj.

Indkaldelse af medlemmer sker skriftligt mellem 2 og 4 uger før generalforsamling.

Sammen med indkaldelsen sendes revideret regnskab, forslag til budget for kommende år og forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen.

Alle medlemmer kan få emne behandlet på generalforsamlingen. Emnet skal sendes skriftligt til bestyrelsens formand inden den 15. marts samme år. Indsendte forslaget udsendes sammen med indkaldelsen.

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013