Love og vedtægter

 Vedtægter for Grf. Evetofte Vedtaegter

Regler for Grf. Evetofte – 2023

Praksis for kontingentopkrævning er ændret fra 1. januar 2014. Kontingentet vil fremover blive opkrævet af Halsnæs Kommune, sammen medejendomsskatten. Det betyder, at der ikke vil blive udsendt sædvanligt giroindbetalingskort fra januar 2014.

Link til Halsnæs kommune

Link til “Lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2008”