Generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Evetofte

I henhold til vedtægterne § 6 og 7 for Grundejerforeningen Evetofte indkaldes herved til ordinær generalforsamling søndag d. 24. april 2022 kl. 10.00 på Melby skole Hal B.

Adresse: Melby Skole, Melbyvej 134, 3370 Melby