Generalforsamling 2021

Som følge af de særlige omstændigheder i forbindelse med COVI 19 pandemien i 2020 og 2021 indkaldes til generalforsamling


Søndag den 24. oktober 2021 kl. 10.00 i Melbyhallen ved Melby skole.

Adresse: Melbyvej 134, 3370 Melby

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Regnskab 2020 og 2019

Budget for 2022

Medlemmer som er i kontingentrestance for 2020 og 2021/eller tidligere år (herunder skyldige gebyrer m.m.) har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret, jvf. § 11.1. i foreningens vedtægter.

I henhold til vedtægterne § 11. 1, kan stemmeret udøves ved fuldmagt. Ingen grundejer kan møde med mere end 1 fuldmagt.


Evetofte d. 4. oktober 2021. Bestyrelsen.