Generalforsamling 2021


Referat af generalforsamlingen søndag den 24. oktober 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Regnskab 2020 og 2019

Budget for 2022

Medlemmer som er i kontingentrestance for 2020 og 2021/eller tidligere år (herunder skyldige gebyrer m.m.) har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret, jvf. § 11.1. i foreningens vedtægter.

I henhold til vedtægterne § 11. 1, kan stemmeret udøves ved fuldmagt. Ingen grundejer kan møde med mere end 1 fuldmagt.


Evetofte d. 4. oktober 2021. Bestyrelsen.