Hvad skal du gøre som parcelejer

 

Langs alle foreningens veje er der 2 meters græsrabat som er en del af vores fælles vejnet. Det betyder, at den skal friholdes, græsset skal slås og der må ikke stå affald, byggematerialer, trailere, biler, både eller andet.

Grundejerforeningen bruger de fleste penge på at vedligeholde vores veje. Du kan hjælpe med, at holde udgifterne nede ved at skære kanterne til, undgå at dine træer skyder rødder ud under vejen og ved at fjerne blade og nåle fra vejen.

Læs mere her

Evetofte 2013
Evetofte 2013
Evetofte 2014
Evetofte 2014