For ejendomsmægler

For ejendomsmægler indeholde de oplysninger som skal bruges ved køb og salg af ejendomme i grundejerforeningen.

Medlemsskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning.

Grundejerforeningskontingentet udgør kr. 500 årligt (2023), der opkræves årligt via ejendomsskatteopkrævningen.

Der betales ikke for snerydning eller lignende. Der påhviler ikke grundejerforeningens medlemmer fællesgæld. Der betales ikke indskud til foreningen. Foreningen har ikke en antenneforening.

Oplysninger om restance mv. kan rettes til kasserer@evetofte.net

Seneste referat fra generalforsamlingen findes her

Love og vedtægter for foreningen kan findes her

Har du andre spørgsmål så skriv til formand@evetofte.net