Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen 2020 afholdes  ikke jf. vedtægter pga. af coronavirus pandemien.

Generalforsamlingen udskydes endnu en gang.

Søndag den 17. MAJ 2020 kl. 1000

Søndag den 26. april 2020 kl. 1000

Generalforsamlingen har været udskud, i håb om at vi kunne samles i løbet af maj. Regeringen har dog endnu ikke løfte forsamling forbundet.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi bliver nødsaget til at påkalde os force majeure og udskyde generalforsamlingen yderligere.

Bestyrelsen har besluttet, at vi først vil indkalde til generalforsamling når der må samle mindst 50 personer.

Der vil blive udsendt en invitation forud for generalforsamlingen.

Hvis du vil have et punkt på dagsordenen skal dette sendes skriftligt til formanden inden den 15. marts 2020. Brug gerne kontaktformular eller mail.

Mvh.

Bestyrelsen