Generalforsamling 2019

I henhold til vedtægter for Grundejerforeningen Evetofte var der indkaldt til ordinær generalforsamling 

Søndag den 26. maj 2019 i Melbyhallen.

Referat af generalforsamling kan du finde her. 

Åben en kopi af referatet på dette link.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen modtaget følgene besked til referatet:

Hej alle 
Bemærkninger til referatet fra generalforsamlingen afholdt i 2019 til punkt 1:
Jeg  gjorde opmærksom på, at jeg i september 2018 havde fremsendt følgende forslag: 

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 2019.
Referatet fra generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.
Formanden beklagede, at det ikke var sendt med ud og tilkendegav, at fremover ville referatet blive udsendt senest en måned efter generalforsamlingen. Hvilke jeg accepterede, for jeg havde tiltro til at det der blev sagt på en generalforsamling fra formandens side også stod til troende. Desværre må jeg konstatere at formanden ikke holdt sit ord!!! 

Endvidere redegjorde jeg hvorfor jeg forlod bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2018, jeg var ikke enig i det forelagte regnskab oh fik en mail fra formanden om, hvis jeg blev ved at fremture om regnskabet ville formanden trække sig. Da jeg ikke ville deponerer min ytringsfrihed, forlod jeg bestyrelsen.

PS. Mine bemærkninger kunne udsendes til alle der har en mailadresse og andre kunne få eftersendt bemærkninger ved næste udsendelse

Med venlig hilsen
Finn Sørensen
Fredlygårdsvej 12

 

Indkaldelsen til generalforsamling er i linket her:

Hent indkaldesen her – (underskrevet regnskab her)

 

Loppemarked 2019

Invitation til Loppemarked 2019  

Grunderejerforeningen Evetofte havde loppemarked og som noget nyt, var der et fælles arrangement i form af både loppemarked, for dem der ønsker at deltage, samt aktiviteter for børn og voksne.

Der var en række aktiviteter for børn og voksne: Sækkeløb, ægge-løb, målskydning på “Kasper Schmeichel”, STOR HOPPEBORG, popcornmaskine med lune popcorn og slush Ice.

Hele arrangementet blev afholdt:

LØRDAG D. 15. JUNI 2019 Valdemarsdag