Generalforsamling 2020

Bestyrelsen vil afholde  generalforsamlingen

Søndag den 17. MAJ 2020 kl. 1000 – OBS! Ny dato

Søndag den 26. april 2020 kl. 1000

på Melby skole.

Der vil blive udsendt en invitation forud for generalforsamlingen. Hvis du vil have et punkt på dagsordenen skal dette sendes skriftligt til formanden inden den 15. marts 2020. Brug gerne kontaktformular eller mail.

Mvh.

Bestyrelsen